Administración de leiras

Controlamos e xestionamos todos os  aspectos relativos a terreos e edificios.

¿Que fai un administrador de leiras?

Os administradores de leiras son profesionais altamente capacitados que se encargan de xestionar todos os aspectos relacionados coa propiedade inmobiliaria e as comunidades de veciños. As súas responsabilidades inclúen a recadación de cotas, a xestión dos gastos comúns, a coordinación de servizos de mantemento e a resolución de conflitos entre propietarios.

Vantaxes

reloj de pared

Aforro de tempo e esforzo: Os propietarios poden delegar as tarefas administrativas en mans expertas, liberándose da carga de xestionar a comunidade.

hombres en traje hablando sentados

Profesionalismo e experiencia: Os administradores de leiras están familiarizados coas leis e regulacións locais, o que garante un cumprimento adecuado e evita problemas legais.

hombre con casco arreglando columna

Mantemento eficiente: Coordinan servizos de mantemento e reparación, asegurando que a propiedade se manteña en óptimas condicións.

mano con calculadora

Xestión financeira: Levan un rexistro detallado dos ingresos e gastos, garantindo a transparencia nas finanzas da comunidade.

hombre y mujer hablando

Resolución de conflitos: Actúan como mediadores en disputas entre propietarios, promovendo un ambiente harmonioso na comunidade.

mesa con papeles y dispositivos digitales

Tecnoloxía eficiente: Utilizamos ferramentas dixitais e software especializado que facilitan a comunicación cos propietarios, a administración de documentos e a supervisión de tarefas de mantemento.