Contacto

Oficina de Celanova

Dirección: Avda.San Rosendo, 6, Celanova (Ourense)

Teléfono: 988 43 16 43

Email: info@celanovagestion.com

Oficina de Ourense

Dirección: Nosa Sra. da Saínza, 5 Bajo, Ourense 

Teléfono: 988 984 005

Email: info@celanovagestion.com

  O Responsable do tratamento é Celanova Gestión.  
  A finalidade do tratamento é atender a consulta realizada. 
  A base legal do tratamento é o consentimento do interesado.
  Non se prevén cesións de datos salvo nos supostos legalmente previstos. 
  Pode acceder, rectificar e suprimir os seus datos e exercer outros dereitos segundo detállase na información adicional que pode consultar na nosa páxina web.

  Oficina de Celanova

  Celanova Gestión - Celanova

  Oficina de Ourense

  Celanova Gestión - Ourense